CE ESTE CONSILIUL ELEVILOR ?

“ Tu cine eşti? Află CINE te reprezintă ! ”

Consiliul Elevilor, numit în prezentul document CONSILIU, reprezintă o formă de organizare asociativă a elevilor cu un rol important în democratizarea şcolii şi a relaţiilor profesor-elev. Prin intermediul acestui organism, elevii îşi pot alege reprezentanţii, pot formula puncte de vedere şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare. Modalităţile prin care

Read more: Ce este Consiliul Elevilor?

STATUTUL CONSILIULUI ŞCOLAR AL ELEVILOR 

 

Dispoziţii generale

În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular, se constituie Consiliul Şcolar al Elevilor (CSE) format din liderii elevilor de la fiecare clasă, aleşi în mod democratic.

CSE este o organizaţie a elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar care vine în sprijinul elevilor unităţii de

Read more: Statutul Consiliului Şcolar al Elevilor

ROLUL CONSILIULUI ELEVILOR ÎN VIAŢA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE

 

Rolul Consiliul Elevilor este dat de următoarele atribuţii specifice:

 • reprezentarea elevilor în structurile de conducere ale şcolii (reprezentativitate): consiliul reprezintă legătura dintre conducerea şcolii, cadrele didactice şi elevi, facilitând comunicarea interpersonală profesori-elevi, susţinând interesele elevilor,   organizând proiecte cu şi pentru elevi, diseminând

  Read more: Rolul Consiliului Elevilor

Atribuţiile Consiliului Şcolar al Elevilor

  • reprezintă şi apără interesele şi drepturile elevilor la nivelul instituţiei de învăţământ;
  • asigură comunicarea între elevi şi cadrele didactice;
  • dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;
  • implică elevii în activităţile desfăşurate;

   Read more: Atributiile Consiliului Scolar al Elevilor

OBIECTIVELE CONSILIULUI ELEVILOR

CALENDARUL ACTIVITATILOR 2021 - 2022 

 • realizarea şi derularea unui parteneriat educaţional funcţional în sistemul preuniversitar românesc, unde elevii să îşi exprime liber interesele şi să participe activ la procesul decizional;

informarea elevilor în legătură cu drepturile şi responsabilităţile lor, aşa cum rezultă ele din

Read more: Obiectivele Consiliului Elevilor

COMPONENŢA C.Ş.E.  ATRIBUŢII

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul

- reprezintă Biroul Executiv al CSE .

- elaborează ordinea de zi şi se asigura de respectarea ei.

- păstrează evidenţa proiectelor elaborate şi a iniţiativelor CSE.

- intermediază legătura cu organizaţiile cu care CSE colaborează.

 

 

 

Read more: Componenta CŞE. Atributii

PRINCIPIILE ŞI VALORILE CONSILIULUI ELEVILOR

                „Totul se clădeşte pe etică şi morală, sunt cărămizi pe care trebuie să le punem la baza dezvoltării personale"

 

Principiul fundamental al Consiliului Elevilor este democraţia. Consiliul Elevilor reprezintă, nu conduce, însumând viziunea elevilor din România. El oferă oricărui elev posibilitatea de a se dezvolta, de a fi vocea colegilor săi.

Valorile care stau la baza Consiliului Elevilor sunt :

 

Read more: Principiile si valorile Consiliului Elevilor

EXAMENE

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu
Copyright 2012

©

free porn hd porn porno italiano deutsche porno kostenlose porno