Biblioteca

User Rating:  / 0

BIBLIOTECA - MEREU ALĂTURI DE UTILIZATOR

  

Biblioteca, parte din structura instituţiei, funcţionează cu un singur post de bibliotecar. Misiunea ei fundamentală este să participe, alături de ceilalţi factori, la realizarea obiectivelor educaţionale, să colecţioneze, să conserve, să pună la dispoziţia utilizatorilor o literatură variată prin intermediul căreia sprijină activitatea instructiv-educativă.

Fondul de carte, corespunde programei şcolare şi cuprinde un număr de 34053 volume.

Spaţiul în care funcţionează se află la parterul clădirii corp U - Liceu şi cuprinde două încăperi.

Cărţile sunt aşezate după criteriul sistematic-alfabetic, pe baza clasificării zecimale care se foloseşte pentru organizarea cataloagelor sistematice (CZU).

Cititorii noştri fideli sunt elevii claselor de la forma de învăţămât zi, elevii de la seral şi cei de la frecvenţă redusă, personalul didactic şi didactic auxiliar.

 

BIBLIOTECA

  • vine în întâmpinarea utilizatorilor pentru a-i ajuta să găsească rapid sursele de informare.
  • deasemenea, urmăreşte dezvoltarea aptitudinilor creatoare ale elevilor prin efortul comun al cadrelor didactice şi al bibliotecii, în domenii variate.
  • invită elevii în atmosfera bibliotecii, oferindu-le acestora posibilităţi de a-şi însuşi informaţii dincolo de ora de clasă, în domenii variate.

 

SCOPUL BIBLIOTECII:

Formarea deprinderilor de documentare ştiinţifică într-o bibliotecă, a abilităţilor de comunicare orală şi scrisă a elevilor prin crearea de activităţi care să pună în valoare fondul de publicaţii existent, să îmbogăţească cunoştinţele acestora în domenii variate, utilizând mijloacele clasice (acces liber la raft, consultarea listelor bibliografice, a cataloagelor sistematic şi alfabetic etc.) şi moderne de informatizare.

A fi bibliotecar înseamnă maturitate temperamentală, echilibru, cunoaştere, perseverenţă, cultură, informaţie, pregătire, răbdare, spirit de prudenţă, amabilitate, simţ analitic, spirit critic, creativitate, capacitate de sinteză, curiozitate intelectuală, rigoare etc.

Profesionistul din bibliotecă nu este un simplu angajat care difuzează cartea sau informaţia în format tipărit. În raport cu utilizatorii bibliotecii el caută să înţeleagă interlocutorul, psihologia şi personalitatea fiecărui beneficiar. El este un agent cultural şi educaţional, utilizează oportunităţile pentru îmbogăţirea cunoştinţelor profesionale. El face cultură la locul său de muncă. El ştie să selecteze din multitudinea de documente pe cele mai valoroase şi să le difuzeze în rândul utilizatorilor. El identifică cele mai importante elemente ale obiectivelor, ierarhizarea lor valorică. Prelucrează documentele în conformitate cu regulile domeniului biblioteconomic şi bibliologic, organizează activitatea într-o bibliotecă după standarde specifice, fapt care presupune un grad de profesionalism şi contact permanent cu utilizatorii şi cartea. Bibliotecarul este într-o formare permanentă.

 

User Rating:  / 0

ÎN ATENŢIA ELEVILOR

 CU VÂRSTA PESTE 18 ANI, PENTRU PRIMIREA ALOCAȚIEI DE STAT

 

Pentru înregistrarea în baza de date sunt necesare următoarele acte:

1. Cerere Tip

2. Copia actului de identitate

3. Extrasul de cont în original, cu ștampila băncii, numai la cei care fac mențiunea de cont personal sau cont de card, dar nu de economii. 

Sunteţi rugaţi să vă prezentaţi la SECRETARIATUL şcolii pentru a lua cererea tip sau sa o descărcați de aici, cerere care se va completa de către elev, pe propria răspundere, la care se vor ataşa actele menţionate mai sus la punctele 2 și 3.

Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor cu vârsta peste 18 ani care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, fără întrerupere, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Tinerii care repetă anul şcolar, au peste 18 ani şi cei cu întrerupere NU beneficiază de alocația de stat, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

 

 Program de depunere a cererilor pentru alocaţii: 

 între 15 şi 20 ale lunii, orele 900-1400: luni, marţi, miercuri, joi şi vineri

  •   Cererile vor fi completate şi depuse în luna împlinirii vârstei de 18 ani. 

Elevii peste 18 ani care au depus cereri în anul şcolar anterior trebuie să depună aceleaşi acte menţionate mai sus la fiecare început de an şcolar o singură dată, în aceleaşi condiţii, pentru a-şi asigura continuitatea primirii alocaţiei până la terminarea studiilor.

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu
Copyright 2012

©

free porn hd porn porno italiano deutsche porno kostenlose porno