CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ

CE VIZEAZĂ CODUL DE ETICĂ PROFESORAL

            O educaţie publică de calitate, piatră de temelie a societăţii democratice, are rolul de a asigura şanse egale pentru toţi copiii şi tinerii şi este fundamentală pentru bunăstarea socială prin contribuţia sa la dezvoltarea economică, socială şi culturală. Profesorii şi personalul din educaţie au responsabilitatea de a întări încrederea generală a publicului în standardele serviciilor ce sunt aşteptate de la toţi cei implicaţi în această importantă activitate.

            Manifestarea unei gândiri responsabile este sufletul activităţii profesionale, iar activităţile profesorilor şi personalului din educaţie dedicate cu devotament, competenţă şi dăruire pentru a ajuta elevul să-şi atingă propriul potenţial reprezintă un factor critic în asigurarea unei educaţii de calitate. Experienţa şi dăruirea profesorilor şi a personalului din educaţie trebuie să fie combinate cu condiţii bune de muncă, o comunitate care să-i sprijine şi să creeze politici care să permită o educaţie de calitate.

            Recunoscând extinderea responsabilităţilor incluse în procesul educaţional şi responsabilitatea de a atinge şi menţine cele mai înalte grade de norme etice în profesie pentru elevi, colegi şi părinţi, autorităţile ar trebui:

 1. să activeze pentru a se asigura ca profesorii şi personalul din educaţie să beneficieze de termeni şi condiţii de muncă care să le permită să-şi îndeplinească responsabilităţile;
 2. să coopereze la nivel naţional pentru a promova o educaţie de calitate pentru toţi copiii, să îmbunătăţească statutul şi să protejeze drepturile personalului din educaţie;
 3. să-şi utilizeze influenţa pentru a face posibil pentru copii lipsa de discriminare, şi în mod particular pentru copii care muncesc, copii din grupurile marginalizate sau cele având dificultăţi specifice, să aibă acces la o educaţie de calitate.
  1. aspecte concrete legate de respectarea legilor şi regulamentelor;
  2. anticorupție;
  3. condiţiile de muncă echitabile;
  4. conflictele de interese;
  5. contabilitatea şi raportarea financiară;
  6. confidenţialitatea;
  7. preocupările;
  8. reclamaţiile;
  9. responsabilotatea.

Acest cod de etică vizează:

Codul de Etică se referă la unele valori esenţiale legate de profesia de profesor, şi anume: integritatea, onestitatea, respectul, responsabilitatea şi încrederea.

Mai multe citiţi aici.

Plan de integritate 2016_2021

EXAMENE

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu
Copyright 2012

©

free porn hd porn porno italiano deutsche porno kostenlose porno