Model cerere transfer

Print
Parent Category: SERVICII Category: Serviciul Secretariat
Created on Tuesday, 05 October 2010 Last Updated on Monday, 02 September 2013 Published Date
  • CERERE TRANSFER

DOMNULE DIRECTOR,

            

             Subsemnatul(a) ________________ (se trece numele cu care a fost făcută înscrierea la cursuri), domiciliat(ă) în _________

având CNP___________, în anul şcolar 2007-2008 înscris în clasa (se trece nivelul studiilor, forma de învăţământ, clasa, profilul, unitatea de învăţământ), vă rog să aprobaţi transferul la____________(se trece motivul).

 

Data:                                                                                         Semnătura,

 

Domunului Director al Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Galați 

  • MODEL 

DOMNULE DIRECTOR,

             Subsemnata, POPESCU MARANDA, domiciliată în Galaţi, str, Oţelarilor nr 2, bl. O9 ap 11, având CNP 2911110171123, în anul şcolar 2007-2008 înscrisă în clasa a 11A.a, an de completare, profil electromecanic,GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL C.F.R. GALAŢI, vă rog să aprobaţi transferul la GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL METALURGIC GALAŢI, deoarece doresc să fie unitatea de învăţământ mai aproape de domiciliul.

Data:1 februarie 2008                                                                     Semnătura,

 

Domunului Director al Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Galați 

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu
Copyright 2012

©

free porn hd porn porno italiano deutsche porno kostenlose porno