Demers în vederea obţinerii unui duplicat pentru un act de studiu

Print
Parent Category: SERVICII
Created on Tuesday, 05 October 2010 Last Updated on Monday, 02 September 2013 Published Date

Pe baza unei cereri scrise către conducerea unităţii şcolare se solicită eliberarea unei adeverinţe în care să fie specificate seria şi nr. actului original pierdut, distrus, furat, completat greşit.