DESPRE NOI ...

Istoric

Şcoala noastră, prin dascălii si elevii ei, se inscrie cu cinste si demnitate pe drumul celor mai bune traditii ale formarii profesionale si umane ce caracterizeaza invatamantul romanesc.

Grupul Scolar Industrial Metalurgic, fosta Scoala de Arte si Meserii si-a pastrat traditia de pregatire tehnica in cele mai diverse domenii profesionale.

Scoala a parcurs, in anii sai de existenta, drumul unui lacas de invatare si educare, fiind cunoscuta ca unitate etalon in pregatirea tinerilor.

 • 1943 - Scoala de Ucenici de pe langa Arsenalul Marinei Regale
 • 1948 - Scoala profesionala de ucenici a Santierului Naval Galati
 • 1960 -1961 - Scoala Profesionala a Combinatului Siderurgic Galati (cu 40 de clase in anul I)
 • 1965 - Scoala Profesionala a Combinatului Siderurgic Galati s-a transformat in Grup Scolar prin crearea Liceului Metalurgic, a Scolii Postliceale si a Scolii de Maistri
 • 1973, prin ordin al Ministerului Industriei Metalurgice, Grupul Scolar Industrial Metalurgic se uneste cu Liceul Industrial Metalurgic

La ora actuala, fostii elevi ai Scolii Profesionale si ai Liceului Metalurgic ocupa functii importante si au ajuns chiar profesorii noii generatii.

                          

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS

 

           

 

LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU” GALAŢI organizează concurs pentru ocuparea a 1 (unu) post contractual vacant:

 

-          1(UNU) post contractual vacant de : TEHNICIAN- I A

 

(CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ NEDETERMINATĂ)

 

DESFĂŞURARE CONCURS:

 

 • SELECȚIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE: 11 AUGUST 2022
 • PROBĂ SCRISĂ: 16 AUGUST 2022 , ora 10,00
 • INTERVIU: 18 AUGUST 2022, ora 10,00

 

 

  

Anunţ concurs aici.

Bibliografie concurs aici.

Fişa postului aici.

Rezultate selecţie dosare aici.

Rezultate proba scrisa aici.

 

 

 

 

 

 

Proiect ROSE-Schema de granturi pentru licee

 

 

Anexa 6.2.1 Invitatie de participare pachet materiale consumabile LOT 15

Anexa 6.2.2 Invitatie de participare achizitii transport

Anunt atribuire.materiale consumabile. papetarie

 

 

 

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

 

Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu", organizează concurs pentru ocuparea unui post didactic auxiliar de INGRIJITOR.

Perioada de înscriere și depunere a dosarelor: 

23.12.2013 - 10.01.2014

 

Desfășurarea examenului pentru INGRIJITOR (probă practică + interviu)

05.02.2014

 

Condiţii generale:

-studii generale 
- abilităţi de lucru în echipă
- disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi şi pentru zilele nelucrătoare la nevoie
- domiciliul stabil în localitate 

 

Poate participa la concurs, persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 

 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fișei de examen medical;

 

Concursul va constă în:

Proba practică şi interviul - data şi ora desfăşurării –

05 februarie 2014, 08.00

 

Conform Hotărîrii 286/2011 pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii

- copia actului de identitate 
- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor 
- copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă din care să ateste vechimea în muncă 
- cazierul judidiciar 
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate 
- curriculum vitae 


Actele vor fi prezentate și în original iar după verificarea conformității copiilor, acestea vor fi returnate.

Pentru relatii suplimentare: Serviciul Secretariat 0236/463740

Afisat 23.12.2013

 

Subcategories

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu
Copyright 2012

©

free porn hd porn porno italiano deutsche porno kostenlose porno