ISTORICUL ŞI EVOLUŢIA ŞCOLIIFoto1

Şcoala noastră, prin dascălii si elevii ei, se înscrie cu cinste si demnitate pe drumul celor mai bune tradiţii ale formării profesionale şi umane ce caracterizează învăţământul românesc.

Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Galați - (fost Grup Şcolar Industrial Metalurgic) şi-a păstrat tradiţia de pregătire tehnică în cele mai diverse domenii profesionale. Şcoala a parcurs, în anii săi de existenţă, drumul unui lăcaş de învăţare şi educare, fiind cunoscută ca unitate etalon în pregătirea tinerilor.

1943 - Şcoala de Ucenici de pe lângă Arsenalul Marinei Regale

Prin decizia numărul 68 din 17 septembrie 1943 Comandorul de marină Iacob Bălan, numeşte personalul didactic al şcolii şi al căminului de ucenici ASIM. Şcoala răspunde nevoilor legate de pregătirea unui personal calificat care să lucreze pentru necesităţile militare ale flotei româneşti.

1948 - Şcoala profesională de ucenici a Şantierului Naval GalaţiFoto5

Reforma învăţământului din 1948 a dus la schimbarea destinaţiei şi titulaturii, lucru cerut de necesitatea sporirii cadrelor muncitoreşti ale industriei galăţene.

1960-1961 - Şcoala Profesională a Combinatului Siderurgic Galaţi (cu 40 de clase in anul I). Vechea şcoală va fi transformată iar numărul elevilor şcolarizaţi creşte continuu.

1965 - Şcoala Profesională a Combinatului Siderurgic Galaţi s-a transformat în Grup Şcolar.  Acesta include Liceul Metalurgic, Şcoala Postliceală şi Şcoala de Maiştri.

1973 - Grupul Şcolar Industrial Metalurgic, prin Ordin al Ministerului Industriei Metalurgice nr.13 din 07.09.1973, se uneşte cu Liceul Industrial Metalurgic şi poartă această denumire.Foto3

1991 - prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei Nr. 6440 din 21.06.1991, şcolii noastre i se atribuie denumirea de  GRUP ŞCOLAR  INDUSTRIAL METALURGIC.

2010 - Grupul Școlar Industrial Metalurgic se transformă in COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU" GALATI.

Localul şcolii a constituit o problemă foarte greu de rezolvat pe o perioadă lungă de timp. Şcoala a avut clădiri dispersate la 1-3 Km distanţă între ele. Astfel:

  • În strada Frumoasă nr. 6 se afla clădirea cu săli de clasă, clubul, sala de gimnastică, biblioteca , magaziile de alimente, cantina şi un atelier.
  • În strada Hatman Arbore nr.1 se aflau internatul, un atelier, magazii de alimente si zarzavaturi.
  • În strada Deciana nr.6 se afla al treilea local al şcolii.
  • Între anii 1957-1959, localul şcolii se va muta în strada Traian nr.125C, iar internatul în străzile Hatman ArborFoto4e nr.1 si Deciana nr.6.

În trimestrul al II-lea al anului şcolar 1958-1959, conform ordinului Consiliului Popular al Municipiului Galaţi nr. 118 din 07.01.1959, şcoala a fost mutată în clădirea fostului Regiment de Pioneri din strada Traian nr. 200.

Din februarie 1961, localul şcolii va fi mutat în clădirile fostului liceu militar din strada Stefan cel Mare nr.25, unde existau 3 clădiri principale şi 12 pavilioane.

Între timp, începuse construcţia noului complex şcolar din strada 1 Decembrie 1918 nr. 25, în care unitatea şcolară se va muta începând cu anul şcolar 1966-1967. Întregul complex va fi finalizat în luna august 1976. În prezent, şcoala noastră are o suprafaţă totală de 49424,50 m2 din care: Şcoala "U" - 33996,66m2   iar   Şcoala "V" - 14427,84m2.

La ora actuală, foşti elevi ai şcolii noastre ocupa funcţii importante in diverse domenii şi au ajuns chiar profesorii noii generaţii.

Foto6

EXAMENE

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu
Copyright 2012

©

free porn hd porn porno italiano deutsche porno kostenlose porno