Last Updated on Monday, 02 September 2013

ROLUL CONSILIULUI ELEVILOR ÎN VIAŢA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE

 

Rolul Consiliul Elevilor este dat de următoarele atribuţii specifice:

  • reprezentarea elevilor în structurile de conducere ale şcolii (reprezentativitate): consiliul reprezintă legătura dintre conducerea şcolii, cadrele didactice şi elevi, facilitând comunicarea interpersonală profesori-elevi, susţinând interesele elevilor,   organizând proiecte cu şi pentru elevi, diseminând informaţii despre evenimente şi oportunităţi, receptând feedbackul din partea elevilor.
  • implicarea activă în propunerea, elaborarea şi implementarea unor programe, proiecte, actiuni, evenimente pentru elevi (organizare)- evenimentele şi acţiunile consiliului răspund nevoilor elevilor, completează cunoştinţele elevilor în domenii care nu sunt prevăzute în curriculum, informează grupul ţintă în legătură cu oportunităţi profesionale, evenimente competitive etc. În acelaşi timp, consiliul are responsabilitatea de a oferi o alternativă la divertismentul negativ în forma activităţilor de grup.

ROLUL CONSILIULUI ELEVILOR ÎN FORMAREA VIITORILOR LIDERI

  • Implicarea în activitatea Consiliului oferă elevilor şansa formării şi dezvoltării personale . Experienţele câştigate prin munca în echipă, dezbateri de idei, căutarea consensului, comunicare, negociere, organizare de evenimente, managementul conflictelor, constituie oportunităţi deosebite de autocunoaştere şi formare a competenţelor, care devin resurse importante în planificarea şi dezvoltarea viitoarei cariere a elevilor .

Consiliul îşi propune introducerea elevilor în viaţa civică, iar fiecare proces important al democraţiei este regăsit în funcţionarea consiliului.

SCOPUL Consiliului este dezvoltarea gradului de asociativitate şi responsabilizare socială în rândul elevilor şi asigurarea unui climat educaţional democratic şi de calitate.

VIZIUNEA CONSILIULUI ELEVILOR - Ce îşi propune?

Elevii, priviţi sub unitatea Consiliului Elevilor, vor reprezenta o forţă în societate, în procesul decizional care priveşte viaţa şcolară şi a comunităţii, sub aspectul îmbunătăţirii acesteia.

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu
Copyright 2012

©

free porn hd porn porno italiano deutsche porno kostenlose porno